Aparatura modułowa

Wyłączniki nadprądowe i różnicówki

Wyłączniki nadprądowe WN6, to elementy instalacji elektrycznej, których zadaniem jest przerwanie ciągłości obwodu, gdy prąd przekroczy wartość bezpieczną dla tego obwodu.

Wyłączniki przeznaczone są do sterowania i zabezpieczeń przed skutkami przeciążeń i zwarć obwodów odbiorczych instalacji, a także urządzeń elektrycznych w gospodarstwach domowych.

Wyłączniki różnicowo- prądowe marki Adelid® chronią ludzi i przedmioty przy pośrednim  lub bezpośrednim kontakcie z prądem.

Gwarantują zabezpieczenie przeciwpożarowe, kontrolują szczelność izolacji oraz odłączają zasilanie gdy występują upłynnienia prądu.

Ochronniki przepięć

Ogranicznik przepięć, odgromnik a także ochronnik przepięciowy to urządzenie zaprojektowane do ochrony aparatury elektrycznej przed przejściowymi przepięciami, ograniczające czas trwania i częstotliwość prądu następczego.

Przepięcia mogą powstać podczas np. załączania lub wyłączania nieobciążonej linii napowietrznej lub przy uderzeniu pioruna w linię napowietrzną, mogą one spowodować zniszczenie izolacji i innych elementów sieci.

W stosunku do pozostałej aparatury zabezpieczającej, ograniczniki klasy B, B+C oraz C powinny być instalowane przed wyłącznikami różnicowoprądowymi od strony zasilania, a za głównymi zabezpieczeniami nadmiarowo-prądowymi.

Takie podłączenie zapobiega wyzwoleniu prawidłowo działającego wyłącznika różnicowoprądowego (a tym samym powstaniu przerwy w zasilaniu instalacji) przy zadziałaniu ogranicznika.

 

Liczniki i mierniki energii 1F i 3F

Liczniki trzyfazowe oraz jednofazowe, marki Adelid®, z wyświetlaczem LCD, służący do wskazywania pobieranej energii elektrycznej prądu przemiennego 1- i 3-fazowego, z dokładnością w klasie 1/B.

Specjalny układ elektroniczny pod wpływem przepływającego prądu i przyłożonego napięcia generuje impulsy w ilości proporcjonalnej do pobieranej energii elektrycznej. Pobór energii w fazie sygnalizowany jest miganiem diody LED. Liczba impulsów jest przeliczana na energię pobraną, a jej wartość wskazywana jest przez wyświetlacz LCD.

Produkty są zgodne z Unijną Dyrektywą 2014/32/EU, nazywaną dyrektywą MID Measuring Instrument Directive (dyrektywa mająca na celu ujednolicenie standardów odczytów urządzeń pomiarowych dzięki czemu mamy możliwość rozliczeń na podstawie danych z liczników).

Styczniki modułowe

Styczniki modułowe służą do sterowania systemów 1 i 3 fazowych. Mogą służyć do kontroli i sterowania systemów oświetleniowych, grzewczych, wentylacyjnych itp.

Rozłączniki izolacji, RIWy

Zadaniem rozłączników izolacyjnych marki Adelid® jest rozłączanie obwodów elektrycznych pod obciążeniem. Rozłączniki izolacyjne Adelid® to pewność najlepszego stosunku ceny do jakości.

Wyłączniki izolacyjne serii RIW przeznaczone są do łączenia obwodów elektrycznych, pod obciążeniem oraz jako wyłączniki główne, obwodów elektrycznych, działających pod napięciem 230/400V AC 50/60 Hz.

Adres

inwestycje i umowy handlowe

adelidm1a